menu
VÍZIE PROJEKTU REAL MEN

1. kampaň pre zdravie muža (Večery správnych mužov - REAL MEN PARTY )

2. vydávanie Slovenského magazinu pre zdravie a životný štýl muža a rodiny REAL MEN
1x mesačne
rozšírené vydanie při prezentačných akciách resp 2x do roka

3. odborné semináre resp. konferencie REAL MEN
1 - 2 x do roka celoslovensky / súčasť Kongresu v Bratislave / SUS/ a súčasť XVII.Košických sexuologických dní /REAL MEN Konferencia /
podľa potreby regionálne
ŠKOLA OTVORENEJ KOMUNIKÁCIE II . / projekt men´s health / - preškolenie v rámci dohovorov SZU , SLK , , a i. a Koordinátori projektu Lekárov primárnej a sek. Sféry / guideline a manžment prevencie,diagnostiky a liečby /

4. ďalšie spoločenské a odborné akcie budú prezentáciou projektu REAL MEN ako ich súčasť / Men´s healt h and family health - weekend ai./

5. preventívny program zdravia muža v spolupráci so zmluvnými partnermi (ambulancie, zdrav. zariadenia a iné.) pre členov REAL MEN´S CLUBU s rozširovaním členov cestou projektu REAL MEN v úzkej spolupráci s jednotlivými odbornými spoločnosťami

6. Rozšírenie siete - dobudovanie existujúcej, za účelom skavlitnenia poskytovaných služieb - preventívne centra / Inštitút zdravia muža a rodiny,
Ako diagnosticko preventívne pracovisko, liečebné kapacity - jednodňová chirurgia , rehabilitačno - rekondičné kapacity , hospice a penziony pre straších mužov a ordiny / dôstojné podmienky pre zabezpečenie staroby , implementáciou generačných prvkov /

7. zmeny v oblasti životného štýlu a zvyšovania kvality života zvýhodňovaním členov REAL MEN´S CLUBU v spolupráci s ďalšími partnermi projektu
Kombináciou prvkov vytvorenie finančných garnacii projektu .

8. mediálna kampaň projektu REAL MEN obvyklým spôsobom obzvlášť však so zameraním na mladšiu generáciu ( " INBOX" ) resp. life motívom typickým pre real mena " MLADÝ V KAŽDOM VEKU " - " OD CHLAPCA, K SPRÁVNEMU MUŽOVI " V KAŽDOM MUŽOVI DRIEME NIEČO CHLAPČENSKÉ resp. ACTIVE AGING ,
HELTHY MEN, ACTIVE AGING MALE
, Family health ,

BLIŽŠIE INFORMÁCIE
CALL CENTER 00421/0/55/6324010
SMS 00421/0/903 609 409
realmen@realmen.sk
REKLAMA
 
 
 
 
 

Oficiálna stránka projektu REAL MEN na Slovensku                                                Ste našim návštevníkom číslo