menu
CIELE PROJEKTU REAL MEN

Spoločne sa aktívne zapojiť do programu podpory zdravia a zdravého životného štýlu na území Slovenska. Týmto projektom osloviť čo najširšie skupiny občanov všetkých vekových kategórií s vytvorením obrazu dnešného muža, od ktorého závisí šťastie rodiny, spokojnosť a pohoda v najbližšom okolí, prosperita v zamestnaní a iné. Vážnym problémom mužského zdravia je jeho vlastný stav. Preto chceme cestou našich spoločnosti s využitím potenciálu významných osobností protagonistov, / médií, podnikateľských subjektov, štátnej správy a samosprávy a iných,športovcov,umelcov/ osloviť čo najširšie vrstvy spoločnosti a preniesť ich záujem o zdravie muža ako celku (všímajme si celého muža a nie len jeho časti).

BLIŽŠIE INFORMÁCIE
CALL CENTER 00421/0/55/6324010
SMS 00421/0/903 609 409
realmen@realmen.sk
REKLAMA
 
 
 
 
 

Oficiálna stránka projektu REAL MEN na Slovensku                                                Ste našim návštevníkom číslo