menu
Doc.MUDr. Andrej Jenča ,CSc.,mim.prof. Dekan LF UPJŠ v Košiciach
Doc. MUDr. Ladislav Valanský, PhD., mim. Prof. Prednosta Urologickej kliniky FNsP v Košiciach

JUDr. Ján Juhász, advokát

MUDr. Dušan Martinčok, PhD.
primár urol. odd.,FNLP, Košice

REKLAMA
 
 
 
 
 

Oficiálna stránka projektu REAL MEN na Slovensku                                                Ste našim návštevníkom číslo