menu
Prof. MUDr. Ján Breza, DrSc.
predseda Slovenskej urologickej spoločnosti
Mgr. art. Július Klein, riaditeľ ŠFK

MUDr. Juraj Vančík, Csc., kardiológ
riaditeľ Nemocnice Košice-Šaca a.s.
1. súkromná nemocnica

Dr.h.c. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc.
Rektor Technickej univerzity v Košiciach
MUDr. Karol Džupa, Csc. - poslanec NR SR, člen výboru NR SR pre zdravotníctvo
Vlado Olexa, šéfredaktor časopisu Men´s Health pripíja na úspech Real Men´s clubu
REKLAMA
 
 
 
 
 

Oficiálna stránka projektu REAL MEN na Slovensku                                                Ste našim návštevníkom číslo