Real Men Slovakia

zdravie muža a jeho rodiny 

“ Organizácia Real Men Slovakia consulting si okrem naplnenia programu zdravia muža, rodu a rodiny kladie za cieľ zvýšiť záujem spoločnosti ako takej na Slovensku o prevenciu vlastného zdravia a zdravého stárnutia. Tu je potrebné urobiť ešte mnoho krokov. Veríme že aj rok 2020 prispeje k naplneniu programu vo vládnom, prípadne regionálnom či medzinárodnom kontexte tak, aby sa naplnili myšlienky projektu v každodennom živote zdravia muža a ženy, rodiny a rodovej špecifikácie v praxi . „

MUDr. Štefan Horváth

urológ, andrológ, sexuológ

Zdravie a životný štýl muža a jeho rodiny je náš cieľ  

Pre ďalšie informácie nás neváhajte kontaktovať.

0903 609 409

dr.realmen@hotmail.com

Alešovo nábrežie 2, Košice